22:32:12

Newsflash

Newsflashes
controletoren belgocontrol zaventem zaventem_luchthaven1 zaventem_landing steenokkerzeel-kasteel-van-ham_1 zaventemaerial_photo steenokkerzeel_kappel
Persbericht 23/06/2005 PDF Afdrukken E-mailadres
Persberichten Zone-S
Geschreven door WebMaster   
donderdag 23 juni 2005 21:19

Steenokkerzeel, 23/6/2005.

 

Bijna unaniem akkoord rond oplossing Spreidingsplan

 

Alle bewonersgroepen en gemeentebesturen rond de luchthaven van Zaventem zijn het met elkaar eens: Het spreidingsplan moet afgeschaft worden, en de oplossing voor het voortbestaan van de luchthaven zit in het terugkeren naar de situatie van voor 1999.

Dat is de conclusie van Zone-S, de bewonersgroep van Steenokkerzeel die de afgelopen weken alle betrokken partijen heeft geïnterpelleerd. Zowel de Noordrand als de 8 bewonersgroepen in de directe omgeving van de luchthaven, waaronder de Oostrand en Brussel zelf, pleiten voor het herstellen van de situatie van voor het spreidingsplan, waarbij preferentieel logisch baangebruik gehanteerd werd, rekening houdend met de windomstandigheden.

 

“De vele gerechtelijke procedures en de daardoor ontstane impasse waarin het Spreidingsplan nu verkeert tonen aan dat het Spreidingsplan onmogelijk een haalbare kaart is, zegt Karel Vanderheyden”, voorzitter van Zone-S. “De situatie van voor 1999 moet hersteld worden. Daar is iedereen het over eens. Enkel op die manier kan de rust in de wijde omgeving rond de luchthaven terugkeren en wordt het evenwicht tussen het economische belang van de luchthaven en de ecologische belangen van de omgeving hersteld worden”.

 

Enkel Bert Anciaux, voormalig Vlaams Minister van Verkeer, is het niet eens met die stelling. Anciaux houdt, alle argumenten ten spijt, vol dat het door hem ingestelde Spreidingsplan werkt. Door die starre houding wordt een unaniem Vlaams standpunt onmogelijk. En door onenigheid in de Vlaamse rangen, wordt de Vlaamse onderhandelingspositie tegenover het Brussels gewest ondermijnd.

 

Alle bewonersgroepen rond de luchthaven roepen Minister Anciaux dan ook op tot flexibiliteit, om op die manier persoonlijke belangen ondergeschikt te maken aan de belangen van 300.000 direct omwonenden van de luchthaven.

 

De conclusie is duidelijk: Afstappen van het Spreidingsplan en terugkeren naar de situatie van voor 1999, waarbij preferentieel logisch baangebruik gehanteerd werd, is volgens alle bewonersgroepen de enige natuurlijke manier om het historisch gegroeide evenwicht tussen de luchthaven en de leefomgeving opnieuw te herstellen.

 

 

Bewonersgroep Zone-S (Steenokkerzeel)

 

Voor meer informatie:

Karel Vanderheyden, woordvoerder Zone-S.

+32 475 836875