15:16:16

Newsflash

Newsflashes
controletoren belgocontrol zaventem zaventemaerial_photo zaventem_luchthaven1 steenokkerzeel-kasteel-van-ham_1 steenokkerzeel_kappel zaventem_landing
Nieuwe federale regering moet "minder hinder"-plan uitwerken voor luchthaven (Kortenberg) PDF Afdrukken E-mailadres
Politieke reacties
Geschreven door WebMaster   
woensdag 11 april 2007 16:18

Datum: 2007-03-26

Vandaag raakten gegevens bekend van de Vlaamse milieuadministratie Aminal i.v.m. de omgevingshinder die door de luchthaven van Zaventem veroorzaakt wordt.

In 2006 kregen Erps-Kwerps, Diegem en Wezembeek-Oppem het grootste aantal vluchten van en naar Zaventem over hun daken. Over Erps-Kwerps vlogen 74.154 vliegtuigen, over Diegem 65.485 en over Wezembeek-Oppem 45.971.

Het college van burgemeester en schepenen van Kortenberg vraagt dat de nieuwe federale regering, die na de verkiezingen van 10 juni a.s. zal aantreden, een “minder hinder”-plan uitwerkt en toepast, om de lawaaihinder voor de omwonenden van de luchthaven in de praktijk zo veel mogelijk te beperken.

Het Kortenbergse schepencollege is zich bewust van de enorme economische en tewerkstellingskansen die de luchthaven van Zaventem inhoudt, zowel voor de gemeenten in de onmiddellijke omgeving, als voor Vlaanderen in het algemeen. Iedereen die in de omgeving van een luchthaven komt wonen, weet bovendien dat dit gepaard gaat met een zekere mate van geluidshinder.

Anderzijds is het natuurlijk een even grote realiteit dat in de buurt van de luchthaven “mensen” wonen en leven, die recht hebben op een gezonde leefomgeving en een gegarandeerd basisniveau van levenskwaliteit. Hieraan is door opeenvolgende regeringen, tot de Vlaamse regering in 2005 het START-plan ontwikkelde, onevenredig weinig aandacht besteed. Het leek wel alsof de economische belangen van de luchthaven elke aanslag op de leefkwaliteit en op de gezondheid van de luchthavenomwonenden konden rechtvaardigen.

Een duurzame ontwikkeling van de luchthaven, die zowel rekening houdt met de kansen en mogelijkheden van een overlegde en begeleide groei, als met de rechtvaardige eisen en bekommernissen van de omwonenden, is de enige beleidsoptie die kan werken.

Het Kortenbergse college van burgemeester en schepenen heeft alvast tien tips voor de nieuwe federale regering om het hinderprobleem ten gronde aan te pakken:

1) een drastische beperking van het aantal nachtvluchten, door een andere organisatie van de ‘slots’ (met een betere groepering van de aankomst- en vertrektijden bij het begin en het einde van de nachtperiode) en door het aantrekken van luchthavenactiviteiten die zo weinig mogelijk nachtvluchtgebonden zijn;

2) de verdere, versnelde invoering van geluidsarme vliegtuigen;

3) de effectieve beboeting van vliegtuigmaatschappijen die de voorgeschreven landings- en opstijgprocedures niet volgen en de juridische erkenning van de gevolgen ervan;

4) de definitieve begrenzing van de vluchtgebonden activiteiten van de luchthaven tot het terrein dat momenteel afgebakend is in het gewestplan en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (dus: geen verlenging van de huidige startbaan 25 L);

5) de strategische keuze om van Zaventem een knooppunt voor passagiersverkeer te maken;

6) een betere samenwerking met andere, regionale luchthavens in Vlaanderen en België, met het oog op een betere spreiding van cargo;

7) de inschakeling van andere verkeers- en vervoersmodi om de druk op Zaventem te verlichten (coördinatie met het HST-net, het gewone spoorverkeer en de binnenscheepvaart);

8) een rechtvaardige spreiding van de lawaailast over àlle buurgemeenten, inclusief de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;

9) de spoedige bouw van de reeds lang beloofde proefdraailoods voor vliegtuigmotoren en de verdere beperking van het grondlawaai (ook in de richting van Erps-Kwerps, Herent, Tervuren en Nossegem);

10) de nodige aandacht voor andere, minder merkbare vormen van pollutie, zoals water-, lucht- en bodemverontreiniging.

Het college van Burgemeester en Schepenen van Kortenberg

Contactpersonen: burgemeester Chris Taes (gsm: 0486/83.04.14) en schepen Bart Nevens (gsm: 0486/64.31.09)