15:13:59

Newsflash

Newsflashes
steenokkerzeel-kasteel-van-ham_1 zaventemaerial_photo zaventem_luchthaven1 controletoren belgocontrol zaventem steenokkerzeel_kappel zaventem_landing
Publieke Consultatie: Brussels Airport: Kennisgevingsdocument inzake project MER "Pier A-West" PDF Afdrukken E-mailadres
Nieuws
Geschreven door WebMaster   
dinsdag 14 februari 2012 21:16

 

Publieke Consultatie: Brussels Airport: Kennisgevingsdocument inzake project MER "Pier A-West"

Op 11 januari 2012 diende Brussels Airport een kennisgeving in bij de dienst Mer voor de opmaak van een project-Mer omtrent de bouw van de Pier A West op de terreinen van de luchthaven van Brussel Nationaal.

Dit dossier is onder het nummer PRMER-638 bij de administratie Dienst Mer, in behandeling.

Op basis van de bepalingen van artikel 4.3.4 §2 van het decreet betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage heeft de dienst Mer het project op 24 januari 2012 volledig verklaard. Na de volledigverklaring is de initiatiefnemer ertoe gehouden om de volledige kennisgeving te bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeenten waar het project plaatsvindt of zal plaatsvinden evenals aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De gemeente(n) waar de exploitatie gepland is, dienen uiterlijk binnen een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van het kennisgevingdossier ter inzage te leggen van het publiek overeenkomst artikel 4.3.4§4 van het decreet. De publieke consultatie loopt van 14 februari 2012 tot en met 14 maart 2012.

Op donderdag 1 maart 2012 om 19 uur wordt u vriendelijk uitgenodigd op een infosessie in het gemeenschapscentrum De Corren, Van Frachenlaan 24 te Steenokkerzeel (parking en ingang langs de J.B. Coenenstraat).

Tijdens dit overleg zal Brussels Airport meer uitleg verstrekken over de volgende aspecten:

· Het project

· De Mer-procedure

· Doel van de ter inzage legging

 

Laatst aangepast op dinsdag 14 februari 2012 21:19