04:45:02

Newsflash

Newsflashes
zaventem_luchthaven1 steenokkerzeel_kappel steenokkerzeel-kasteel-van-ham_1 zaventem_landing controletoren belgocontrol zaventem zaventemaerial_photo
HETZE OVER DE LUCHTHAVEN: BRUSSELAARS LATEN ZICH MISBRUIKEN (VVO) PDF Afdrukken E-mailadres
Persberichten
Geschreven door WebMaster   
woensdag 17 augustus 2005 18:48

Verzonden op: 16-08-2005
Verzonden door: Dr.Jur. Paul STOPPIE, Algemeen Voorzitter
Organisatie: Verbond Vlaams Overheidspersoneel

De federale regering wil een wetsontwerp indienen dat de spreiding van de vluchten van en naar de federale luchthaven regelt. Dat is misschien geen slecht idee, maar zulke wet verandert niets aan de strenge geluidsnormen van het Brussels Gewest, die vrijwel alle luchtvaartverkeer boven zijn grondgebied onmogelijk maken. Het Brussels Gewest legt daardoor meteen ook sterke beperkingen op aan de vluchten boven het grondgebied van het Vlaams Gewest. Op die wijze verhindert het een verdere rationele uitbouw van de federale luchthaven en de toename van de tewerkstelling, die daarvan het gevolg zou kunnen zijn.

Het Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel vindt deze houding van het Brussels Gewest onaanvaardbaar, des te meer, daar slechts enkele honderden Brusselaars echt geluidshinder ondervinden van de vluchten boven Brussel. Door vast te houden aan deze stugge houding verliezen ze uit het oog dat de luchthaven te Zaventem broodnodig is voor de hoofdstedelijke rol van Brussel. Overigens zijn deze pesterijen vooral het werk van politici die sterk aanleunen bij Walloniƫ. De ganse hetze is in ieder geval niet in het belang van de gewone Brusselaar, wiens vertrouwen in zijn politici fel misbruikt wordt. Het VVO herinnert er aan dat door de negatieve houding van het Brussels Gewest weldra duizenden banen zullen teloorgaan door het vertrek van DHL.

En dat kan allemaal ondanks het feit dat de Vlaamse belastingbetaler jaarlijks, alleen al rechtstreeks, 200 miljoen EUR aan steun voor het Brussels Gewest en voor Stad Brussel betaalt, terwijl deze twee overheden de door de wet opgelegde tweetaligheid dag in dag uit saboteren.

Nog niet zo lang geleden stelde PS-voorzitter Di Rupo, dat federaal de instemming van beide Gemeenschappen noodzakelijk is, wat hem toelaat de Vlaamse meerderheid ongedaan te maken. Het VVO vraagt de Vlaamse partijen dit blokkeringrecht nu ook eens te gebruiken om de subsidies aan het Brussels Gewest en aan de Stad Brussel in de begroting van 2006 niet goed te keuren, zolang het Brussels Gewest zijn geluidsnormen niet tot een redelijk niveau heeft teruggebracht.

Het VVO eist dat de federale regering nu eindelijk ook eens werk maakt van de subsidiƫring van de isolering van de woningen, die rond Zaventem sterk onder de geluidsoverlast te lijden hebben. Onverwijld !