04:44:53

Newsflash

Newsflashes
steenokkerzeel_kappel zaventemaerial_photo controletoren belgocontrol zaventem zaventem_landing zaventem_luchthaven1 steenokkerzeel-kasteel-van-ham_1
Persbericht BBL en Bewonersgroepen (06/10/2005) PDF Afdrukken E-mailadres
Persberichten
Geschreven door WebMaster   
donderdag 06 oktober 2005 20:20

Milieubeweging en bewonersgroepen stellen oplossing voor geluidsproblematiek luchthaven Zaventem voor.

 

Brussel, 6 oktober 2005 – Milieubeweging en bewonersgroepen hebben zich verenigd in een nieuw voorstel om de ontwikkeling van de luchthaven te verzoenen met de gezondheid van de leefomgeving voor de omwonenden. Zij stellen voor om het aantal nachtvluchten – na het vertrek van DHL in 2008 – te laten dalen tot een niveau dat vergelijkbaar is met de grote luchthavens in de buurlanden –Schiphol, Heathrow, Frankfurt - en de luidruchtigste vliegtuigen geleidelijk aan terug te dringen. Een plafond van 10.000 nachtvluchten is economisch realistisch en zal de gezondheid(skost) van de omwonenden ten goede komen.

 

In 2004 kende de luchthaven van Zaventem officieel meer dan 23.000 nachtvluchten[1]. Ongeveer 17.000 daarvan worden ingenomen door DHL. Daarvan zullen er in 2008 ongeveer 12.000 wegvallen. Bij ongewijzigd beleid zouden er zo’n 10.000 tot 12.000 nachtvluchten overblijven. Daarmee zou het aantal nachtvluchten op een vergelijkbaar niveau komen met de grote luchthavens uit de buurlanden. Ter vergelijking: de (dubbel zo grote) luchthavens Schiphol, Heathrow en Frankfurt kennen respectievelijk 16.000, 11.000 en 5.800 nachtvluchten.

 

Bond Beter Leefmilieu en de bewonersgroepen stellen samen voor om een maximum van 10.000 nachtvluchten per jaar als streefdoel te stellen, op het ogenblik dat DHL zijn HUB uit Zaventem weghaalt (2008). Hiervoor zijn twee argumenten:

 

- uit studies blijkt dat er heel wat mogelijkheid bestaat om (economisch uiterst rendabel) gebruik te maken van de vrije rompruimte in passagierstoestellen. Er kan dus ‘bespaard’ worden op het ‘transport van lucht’. [2]

- de gezondheidskost, veroorzaakt door de nachtvluchten, liep de voorbije jaren op tot (minimum) 150 miljoen Euro per jaar. Deze middelen kunnen nuttig gebruikt worden in de sociale zekerheid.[3]

 

Bond Beter Leefmilieu en de bewonersgroepen zijn bereid – in het belang van de economische ontwikkeling van de luchthaven – te aanvaarden dat voorlopig 10.000 nachtvluchten behouden blijven. Dit moet echter gepaard gaan met een aantal bijkomende maatregelen die, gespreid in de tijd, tegemoetkomen aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

 

Een eerste maatregel is het geleidelijk omlaag halen van het geluidsniveau van de vliegtuigen. De maximumgrens ligt vandaag op 12 Quota Count (QC). Dit zeer hoge niveau is voorzien om de verouderde MD11-vliegtuigen van DHL op Zaventem te kunnen toelaten. De moderne Boeing 757, die ook door DHL wordt gebruikt, heeft slecht een QC van minder dan 43,8. Ons voorstel is om in 2008 de maximum toegelaten QC te verlagen tot 8, in 2012 tot 4.

 

Een tweede maatregel is dat de milieuvergunning van Zaventem in overeenstemming wordt gebracht met de Europese regelgeving. Europa voorziet dat een nacht 8 uren duurt (van 23 u tot 07 u). Voor Zaventem geldt vandaag nog een andere nacht (7 uur ipv 8 uur).

 

Bond Beter Leefmilieu en de bewonersgroepen wensen ook dat de Vlaamse en Brusselse normen worden gelijkgeschakeld. Gewestgrenzen mogen in dit dossier geen rol spelen.

 

Tot slot pleiten milieubeweging en bewonersgroepen er voor om ook voor dagvluchten plafonds in te schrijven in de milieuvergunning. Dit kan gebeuren na breed overleg en in consensus tussen alle betrokken partijen.

 

Milieubeweging en bewonersgroepen willen bijdrage leveren tot START-programma.

 

Bond Beter Leefmilieu en de bewonersgroepen stellen zich ook positief op tegenover het principe van het START-programma, dat de economische ontwikkeling van de luchthavenregio breder bekijkt. Zij waarschuwen er wel voor dat de huidige aanpak ontoereikend is om tot gedragen resultaten te komen. Bond Beter Leefmilieu heeft hierover deze morgen een onderhoud gehad met studiebureau Idea-consult, dat in opdracht van de Vlaamse overheid de diverse stakeholders raadpleegt over het START-programma.

 

Voor meer informatie:

  • Jan Turf, Bond Beter Leefmilieu, 02/282.17.36, 0478/809.809
  • Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu, 02/282.17.34, 0474/40.63.94

 

 

Ondertekenaars:

Ø Bond Beter Leefmilieu

Ø 25 aiR

Ø Actie Noordrand

Ø AWACSS

Ø Daedalus

Ø Leefbaar Diegem

Ø Milieuadviesraad Steenokkerzeel

Ø Sterrebeek 2000

Ø Wakker Tervuren

Ø Zone-S[1] Aantal commerciële nachtvluchten tussen 23 en 06 uur. Hierin zijn militaire vluchten (+/- 1500/jaar) niet meegeteld.

[2] Het belang van Brussels Airport als logistiek platform, Vlaams Instituut voor de Logistiek, i.o.v. BIAC, juni 2005

[3] Gezondheidseconomische gevolgen van nachtvluchten, Prof. Dr. Lieven Annemans, Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde, Vakgroep maatschappelijke gezondheidkunde, februari 2004