21:19:52

Newsflash

Newsflashes
zaventemaerial_photo zaventem_luchthaven1 steenokkerzeel-kasteel-van-ham_1 zaventem_landing steenokkerzeel_kappel controletoren belgocontrol zaventem
Persmededeling : Groen! PDF Afdrukken E-mailadres
Politieke reacties
Geschreven door WebMaster   
vrijdag 28 oktober 2005 21:53

Gezocht: Moedige beleidsverantwoordelijken voor historisch akkoord over luchthavenproblematiek.

 

Op dit ogenblik onderhandelen Vlaamse en Brusselse excellenties onder auspiciën van de federale minister voor de zoveelste maal over het netelige luchthavendossier. Alle deelnemers aan de onderhandelingen lopen op eieren. Begrijpelijk, want politiek valt in dit dossier niet veel eer te behalen en zal het er vooral op aankomen de electorale schade te beperken.

 

Groen! Brussels Gewest roept de beleidsverantwoordelijken op een historische daad te stellen en tot een akkoord te komen waarin gekozen wordt voor een duurzame oplossing.

 

Dit vereist dat alle vier volgende pistes gelijktijdig worden benut om veilig te landen:

  • de twee betrokken gewesten laten hun wederzijdse vooroordelen vallen,
  • afbouw en niet spreiding van de overlast staat centraal,
  • er wordt gekozen voor solidariteit tussen de bewoners van de twee gewesten en binnen elk gewest
  • er wordt gewerkt aan een oplossing voor de lange termijn, en niet aan de zoveelste tijdelijke ontmijning van een steeds weerkerend probleem.

 

  • Wederzijdse vooroordelen laten vallen

Een historisch akkoord vraagt een serene sfeer tussen de onderhandelaars zonder wederzijdse vooroordelen.

Zowel Brussel als Vlaanderen hebben een aantal blinde vlekken in de manier waarop ze naar elkaar maar ook naar zichzelf kijken. Deze vooroordelen zijn met de nodige technische kennis én intellectuele eerlijkheid te ontkrachten maar worden gemakshalve in leven gehouden door de verschillende politieke en media-perceptie van het probleem.

Zo lijkt in het Vlaams gewest ondermeer de overtuiging te leven dat er door de strenge Brusselse geluidsnormen geen enkel vliegtuig meer boven het Brussels gewest vliegt en dat alle lasten voor Vlaanderen zijn. Een blik op de vliegroutes, en vooral op de werkelijke vliegroutes in de vorm van radarsporen, bewijst dat Brussel wel degelijk wordt overvlogen. Gezien de ligging van de luchthaven ten opzichte van Brussel - het resultaat van slechte planningskeuzes uit het verleden - is dit ook onvermijdelijk.

Anderzijds leeft in het Brussels gewest de overtuiging dat Brussel zo dicht bevolkt is dat het onverantwoord is om er vliegtuigen over te sturen. Ook hier zou een grondige vergelijking van de bevolkingsdichtheid wijk per wijk met de radarsporen, afgezet tegen eenzelfde analyse voor de randgemeentes, wel eens tot verrassingen kunnen leiden.

En wat de economische lusten van het Vlaamse Zaventem voor de Brusselaars betreft, dat er in verhouding te weinig Brusselaars werken op de luchthaven en in de aanverwante bedrijven zegt veel over de kwaliteit van het Brussels (taal)-onderwijs. Dit is een ander debat, waarvan Groen! wel vindt dat het zeker binnen het Brussels Gewest moet worden gevoerd met o.a. de Franse Gemeenschap, al is de sfeer ook op dit vlak momenteel verre van sereen. Daarnaast toont dit de nood aan van een nauwe samenwerking en een uitwisseling van vacatures tussen de Vlaamse en Brusselse tewerkstellingsdiensten en de nood aan beter openbaar vervoer tussen de luchthaven en het Brusselse gewest


 

  • Eerst afbouwen, dan spreiden

Door de afbouw van de activiteiten van DHL vanaf 2008 kan het plafond op de nachtvluchten aanzienlijk worden verlaagd. Het voorstel om het plafond voor de nachtvluchten van 25.000 naar 18.000 bewegingen op jaarbasis te brengen is al een gunstige evolutie. De verlenging van de nacht van 23u tot 7u in plaats van tot 6u is de correcte toepassing van de Europese regelgeving die voorziet dat een nacht 8 uren duurt. De verlenging van de nacht gecombineerd met de verlaging van het plafond op nachtvluchten heeft een gunstig effect op de overlast tijdens de slaapperiode.

Maar daar mag het zeker niet stoppen. Groen! Brussels Gewest vraagt een concreet tijdpad voor een stelselmatige verlaging van dit plafond, om te landen op 0 nachtvluchten. Deze planning geeft Europa de tijd om een algemene regeling uit te werken voor nachtvluchten, zodat het concurrentievervalsingverhaal ook niet meer opgaat.

Ook bij dagvluchten moet eerst gekozen worden voor een vermindering van de lasten alvorens te zoeken naar een "eerlijke" spreiding daarvan. Kiezen voor maximale benutting van de capaciteit van de luchthaven tijdens de dag is niet kiezen voor een duurzame oplossing maar voor een duurzaam probleem. Een plafond op de geluids(over)last van de dagvluchten is noodzakelijk. Voor Groen! Brussels Gewest moeten deze keuzes deel uitmaken van een intergewestelijk ontwikkelingsplan van de luchthavenregio.

 

  • Een historisch akkoord vergt solidariteit tussen alle bewoners van de luchthavenregio (tussen de gewesten en binnen elk gewest)

Aan de basis van een evenwicht tussen ecologie, gezondheid en economie ligt de keuze voor solidariteit. Iedere inwoner van de luchthavenregio heeft recht op een volwaardige nachtrust, een gezond leefmilieu en een kwaliteitsvolle job. Groen! Brussels Gewest erkent het economische belang van de luchthavenregio, en zelfs bij een vermindering van het aantal vluchten, zal de luchthaven een economische spil blijven. Het zoeken naar een duurzame vorm van luchthavenactiviteit moet gepaard gaan met de uitbouw van het goederenvervoer per spoor en met de diversificatie van de economische activiteiten in de regio.

 

  • Een historisch akkoord is een akkoord dat langer meegaat dan één regeringstermijn

Spreiding van de bestaande lasten zal geen enkele partij, uit welke windrichting ook, lang tevreden stellen. Hoogstens tijdelijk paaien.

De onderhandelaars kunnen niet tevreden zijn als ieder ‘zijn’ zege binnenhaalt. Win-win-situaties zijn populair maar getuigen niet altijd van durf. Het kan niet zijn dat de nachtvluchten worden afgebouwd om de dagvluchten uit te breiden. Nu keuzes maken voor de lange termijn is de opdracht van elke beleidsverantwoordelijke. Voor Groen! Brussels Gewest is een spreidingsplan enkel een daad van beheer van een deelprobleem en niet van beheersing van de gehele problematiek. Kiezen voor een geplande en begeleide afbouw van de lasten is de enige keuze die op lange termijn kan renderen.

Rendement in de zin van duurzame ontwikkeling wel te verstaan: ecologisch, sociaal en economisch.

 

 

Woordvoerder: Adelheid Byttebier                                        Rik Jellema

  Brussels parlementslid                                   Voorzitter

  0477 256 246                                              Groen! Brussels Gewest.