04:43:46

Newsflash

Newsflashes
zaventem_luchthaven1 zaventem_landing steenokkerzeel-kasteel-van-ham_1 zaventemaerial_photo steenokkerzeel_kappel controletoren belgocontrol zaventem
Open brief aan Guy Verhofstadt van Luk Biesen PDF Afdrukken E-mailadres
Politieke reacties
Geschreven door WebMaster   
woensdag 16 november 2005 19:39

Kraainem, 16 november 2005

 

 De heer Guy Verhofstadt

Eerste Minister

Wetstraat 16

1000 BRUSSEL

 

Betreft: luchthaven Zaventem

 

 

Geachte Eerste Minister,

 

Naar aanleiding van de problematiek omtrent het dossier van de luchthaven te Zaventem, ben ik zo vrij om u mijn standpunt uiteen te zetten.

 

Dit standpunt wordt gedeeld door de gemeentebesturen van Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Kortenberg, Tervuren, Huldenberg, Steenokkerzeel, Kampenhout, Bertem, Herent,… m.a.w. de sterke blauwe gordel rond Brussel, alsook de gemeenten St-Lambrechts-Woluwe, St-Pieters-Woluwe.

 

Momenteel kunnen wij enkel vaststellen dat de gevolgen van komende beslissingen omtrent het spreidingsplan catastrofaal zullen zijn voor onze hele regio, en dit zowel op het gebied van tewerkstelling als op het gebied van kiezerspubliek.

 

 

1. Wat is het uitgangspunt ?

 

De overheid legt autonoom en zelfstandig de criteria vast waarbinnen wordt gevlogen. Het is de taak van de overheid haar eigen beleid uit te stippelen en vast te leggen. Principieel heeft de rechterlijke macht daar niets tegen in te brengen op grond van het principe van de scheiding van machten.

 

2. De rechterlijke macht mag wél optreden wanneer zij vaststelt dat het bestuur het door hem gehanteerd criterium niet rechtmatig aanwendt.

 

3. In het debat over de luchthaven van Zaventem spitst de laatste maanden zich alles nog steeds - volkomen ten onrechte - toe rond het criterium van een evenwichtige spreiding. Dit criterium - dat ervan uitgaat dat de hinder van de luchthaven op evenwichtige wijze wordt gespreid over de omwonenden - is voor het eerst opgenomen in het spreidingsplan ANCIAUX. Het was een goede poging en een op het eerste zicht rechtvaardig uitgangspunt. Wie kan er iets hebben tegen een beslissing dat de hinder op gelijke wijze zal worden gespreid ? 

 

Twee jaar verder is dit criterium evenwel dood en begraven :

 

+ De concrete toepassing van het criterium doorstaat geen enkele rechterlijke toetsing. Elke rechterlijke instantie die zich in de praktijk over de ene of de andere oplossing buigt wijst het regeringsplan af <omdat het geen evenwichtige spreiding tot stand brengt >. Het is het voorbije jaar duidelijk geworden dat welke beslissing de regering ook neemt, het criterium van < gelijke en evenwichtige spreiding van de hinder > door geen enkele rechterlijke instantie zal worden bevestigd.

 

Steeds zijn er - terecht - groepen die wijzen op bepaalde onrechtvaardige elementen en onevenwichten. Het criterium van < een gelijke evenwichtige spreiding van de hinder > is dus dood en begraven en kan nooit meer ten gronde aan een beslissing van de regering ten grondslag liggen.

 

 

+ De onderhandelingen die thans lopen tussen de Vlaamse en Brusselse regering bevestigen deze vaststelling. De onderhandelingen bloeden dood op wat uiteindelijk door beide partijen wordt aangevoeld als geen < evenwichtige gelijke spreiding van de hinder>.

 

 

+ Vóór men met allerlei wijzigingen aan het historisch baangebruik begon waren er helemaal geen actiecomités. Er waren wel < groene bewegingen > die opkwamen tegen de hinder in het algemeen, maar geenszins tegen de hinder over bepaalde regio’s of gebieden.

 

 

4. De onderhandelingen tussen Vlaanderen en Brussel zijn dus ten dode opgeschreven indien als criterium blijft gehandhaafd < het criterium van de evenwichtige spreiding >. Welk resultaat er zou worden bereikt (als er al een wordt bereikt), het zal nooit genade vinden in de ogen van én de rechterlijke macht, én de bewoners.

 

 

5. Het verwondert mij waarom niet gewoon wordt teruggegrepen naar wat gedurende bijna 50 jaar NOOIT aanleiding heeft gegeven tot actiecomités en protestmarsen, noch in het Oosten, noch in het Noorden, met name het historisch baangebruik.

 

 

6. De enige oplossing die in Vlaams Brabant over een voldoende draagvlak zal kunnen beschikken is dus zonder de minste twijfel de terugkeer naar de toestand die geen ergernis opwekte, met name de terugkeer naar het historische baangebruik van weleer, in de zin trouwens dat de luchthaven werd opgericht en de banen aangelegd.. Er is dus geen sprake meer van een (onhaalbare) evenwichtige spreiding van de hinder, maar van een baangebruik in functie van de wijze waarop de luchthaven werd geconcipieerd en op de wijze waarop zij vanaf haar oprichting tot eind 1999 zonder veel protest werd gebruikt: het historisch baangebruik in functie van de aanwezige winden en in functie van de veiligheid.

 

  

7. Vandaar de oproep om het verfoeilijk en niet realiseerbaar criterium van de 'evenwichtige spreiding ' te verlaten. Dit criterium is een sprookje! Hoe kan je de hinder van mensen die op amper 200 meter van de startbaan wonen vergelijken met mensen die er op 1 of 2 kilometer van wonen.

 

"Hinder" is relatief, subjectief, niet vergelijkbaar en dus totaal ongeschikt om te dienen als beleidskeuze van de overheid.

 

 

8. Het hoeft uiteraard geen betoog dat ook de tewerkstelling alleen baat heeft bij een terugkeer naar het historisch baangebruik. Uit verslagen van de internationale pilotenvereniging IFALPA blijkt duidelijk dat het spreidingsplan een onveilige situatie creëert met extra kosten voor de luchtvaartmaatschappijen (extra brandstof, tijdsverlies etc).

 

 

9. Trek de onderhandelingen open vanuit een nieuw idee: het historisch baangebruik in functie van wind en veiligheid. Geen enkele rechterlijke instantie kan er iets op aanmerken! Het is objectief vaststelbaar.

 

Gedaan met rechterlijke tussenkomsten. Gelieve niet uit het oog te verliezen dat de rechterlijke tussenkomsten betrekking hadden op een niet correcte invulling van het begrip <evenwichtige spreiding van de hinder>. Het gebruik van banen in functie van de winden -zoals in het verleden- is objectief vaststelbaar en komt dus niet voor subjectieve interpretatie in aanmerking.

 

Het criterium van het < historisch baangebruik in functie van de wind en veiligheid > kan dan links en rechts wat verzacht worden door spreidingselementen aan te brengen. Deze elementen vormen dan wel niet meer het criterium zelf en komen voor geen enkele rechterlijke beoordeling in aanmerking.

 

 

Mag ik u bijgevolg vriendelijk verzoeken om het verfoeilijke (hoe goed bedoeld ook) criterium van evenwichtige spreiding terzijde te schuiven? Talrijke argumenten wegen door in het voordeel van het logisch historisch baangebruik in functie van wind en veiligheid.

 

Onze hele regio rekent op u!

 

Met genegen groeten,

 

Luk Van Biesen

 

Vtrefpunt
Secretariaat van Volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen
Vredeplaats 1
1950 Kraainem
tel: 02/306 94 97
fax: 02/306 94 98