21:21:55

Newsflash

Newsflashes
controletoren belgocontrol zaventem steenokkerzeel-kasteel-van-ham_1 zaventem_landing zaventem_luchthaven1 steenokkerzeel_kappel zaventemaerial_photo
Zaventem: kroniek van een aangekondigde mislukking (BBL) PDF Afdrukken E-mailadres
Persberichten
Geschreven door WebMaster   
dinsdag 29 november 2005 19:36
persbericht 28 november 2005

Zaventem: kroniek van een aangekondigde mislukking

Vandaag stelt minister Landuyt in De Tijd dat er voor 2008 waarschijnlijk geen akkoord komt over de nachtvluchten. Bond Beter Leefmilieu (BBL) is hierover niet verwonderd. De globale geluidsoverlast blijft immers té groot om op een billijke manier te verdelen over de verschillende regio's. Daarom herhaalt BBL zijn voorstel om het aantal nachtvluchten te beperken tot 10.000/jaar en geluidsnormen in te voeren die stapsgewijs in overeenstemming worden gebracht met de richtlijnen van de wereldgezondheidsorganisatie. In dit geval zal de geluidsoverlast fundamenteel verminderen en zal er meer bereidheid zijn om te praten over baangebruik en vluchtroutes.

Na maandenlang onderhandelen tussen het Vlaams Gewest, Brussel en de federale overheid, lijkt er dus geen akkoord uit de bus te komen rond Zaventem. Voor BBL is dat niet verwonderlijk: de nachtelijke geluidsoverlast is gewoon té groot om tot een akkoord over de verdeling van de lasten te komen. Vandaag kent de luchthaven van Zaventem ongeveer 23.000 nachtvluchten. De nachtelijke geluidsoverlast van deze nachtvluchten zorgt voor toenemende slaapverstoring, een verhoogde bloeddruk bij mensen die 's nachts gestoord worden, meer stress, meer hart- en vaatziekten, leerachterstand bij kinderen, een toegenomen prikkelbaarheid . De studie van professor Dr. L. Annemans (Universiteit Gent) over nachtvluchten op Zaventem komt onder meer tot de vaststelling dat er in 2002 215 vroegtijdige overlijdens waren als gevolg van nachtvluchten. De gezondheidseconomische kosten als gevolg van nachtvluchten worden in deze studie geraamd op minimaal 120 tot 150 miljoen euro per jaar.

De 'geluidskoek' blijft volgens BBL te groot om te verdelen over de gewesten. Een beperking tot 18.000 nachtvluchten/jaar is volgens BBL wel een goede eerste stap, maar gaat niet ver genoeg. Daarom herhaalt BBL zijn eerder voorstel, dat werd uitgewerkt met diverse bewonersgroepen. De comités en BBL zijn bereid - in het belang van de economische ontwikkeling van de luchthaven - te aanvaarden dat 10.000 nachtvluchten behouden blijven. Daarmee zou het aantal nachtvluchten op een vergelijkbaar niveau komen met de grote luchthavens uit de buurlanden, de belangrijkste concurrenten van Zaventem. Ter vergelijking: de (dubbel zo grote) luchthavens Schiphol, Heathrow en Frankfurt kennen respectievelijk 16.000, 11.000 en 5.800 nachtvluchten. Dit moet gepaard gaan met een aantal bijkomende maatregelen die, gespreid in de tijd, tegemoetkomen aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Zoals uit de overzichtstabel in bijlage blijkt, gelden op Zaventem zowat de minste beperkingen inzake nachtvluchten in gans Europa.

Dat de globale geluidsoverlast te groot is, blijkt ook uit de diverse rechtszaken. Naast de verschillen in de rechterlijke uitspraken over de vliegroutes of het baangebruik, is er immers één constante in deze rechtspraak: alle rechters vinden dat de globale geluidslast te groot is en te veel gezondheidsproblemen veroorzaakt. Zolang dit probleem niet aan de bron wordt aangepakt, blijft het dweilen met de kraan open.

Door een maximum van 10.000 nachtvluchten per jaar als streefdoel voorop te stellen - op het ogenblik dat DHL zijn HUB uit Zaventem weghaalt - en door stapsgewijs normen in te voeren die tegemoetkomen aan de richtlijnen van de WHO, is een akkoord volgens BBL wel haalbaar. Met dit voorstel kan een evenwicht tussen de economische belangen van de luchthaven en de gezondheidsbelangen van de omwonenden gerealiseerd worden.

Voor meer informatie: Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu, 02 282 17 34, 0474 406 394