04:44:45

Newsflash

Newsflashes
controletoren belgocontrol zaventem zaventem_luchthaven1 zaventemaerial_photo steenokkerzeel-kasteel-van-ham_1 steenokkerzeel_kappel zaventem_landing
Persbericht CD&V arro Leuven (12/12/2005) PDF Afdrukken E-mailadres
Politieke reacties
Geschreven door WebMaster   
maandag 12 december 2005 19:03

 

 

 

Persbericht CD&V arro Leuven  Nachtvluchten   dd/12/05

 

CD&V Arro Leuven vraagt terugkeer naar de situatie van voor het concentratieplan Durant (1999)

 

Carl Devlies, Marianne Thijsen, NN… dringen tijdens een onderhoud bij Minister President Leterme aan om rekening te houden met Leuvense regio.

 

Van bij de ingebruikname van Zaventem tot in 1999 bestond er een evenwicht dat historisch gegroeid was rond het gebruik van de verschillende stijg- en landingspistes. Er was de onvermijdelijke geluidshinder, maar er was een billijke spreiding. Maar bovenal, door de 40 jaar ongewijzigde toestand wisten de mensen waar aan ze zich te verwachten hadden als ze ergens gingen wonen of bouwen. Er was continuïteit in de hinder en op die manier een vorm van rechtszekerheid.

 

In 1999 vond de federale regering het nodig om het concentratieplan (Durant) in te voeren. Na al de heisa die hierdoor veroorzaakt werd (incl. regeringscrisis) ontstond in 2003 het spreidingsplan (Anciaux).

 

Tegen het spreidingsplan wordt sindsdien door allerhande actiecomités uit Brussel, Noordrand en Oostrand een juridische strijd gevoerd zodat de vliegroutes voortdurend wijzigen. Na de arresten van de afgelopen maanden zijn we in een toestand gekomen dat er kortelings niet meer boven Brussel gevlogen mag worden en er strenge beperkingen gelden boven de Oost en Noordrand, die evenwel regelmatig wjzigen. De federale regering wil  deze toestand voor minstens drie jaar wettelijk bevriezen via de nieuwe vliegwet..

 

CD& V Arro Leuven vraagt een terugkeer naar de toestand van voor 1999

 

Door het concentratieplan Durant (uit 1999) en daarna het spreidingsplan dat voortdurend wordt aangepast onder juridische dwang, weten de mensen niet meer wat hun boven het hoofd hangt. De toestand wijzigt voortdurend en men maakt enkel mensen meer tevreden door er anderen minder tevreden te maken.

 

CD&V arro Leuven vraagt daarom een terugkeer naar de toestand van voor 1999 en het gebruik van vliegprocedures op basis van de historisch preferentiële banen. Dit historisch gegroeide evenwicht wordt trouwens door meer en meer betrokkenen als de beste oplossing gezien.

 

CD&V Arro Leuven verzet zich tegen de nieuwe vliegwet in zijn huidige vorm

 

De federale regering wil op voorstel van minister Landuyt via de zogenaamde vliegwet (of wet Landuyt) laten goedkeuren. Deze wet houdt in dat :

 

1) Er methodes worden vastgelegd om een definitief vliegrouteplan uit te werken vanaf 2008 op basis van geluidsimpactstudies.

2) De huidige toestand bij wet bevroren wordt tot in 2008 (dus de vliegroutes die - toevallig - effectief van kracht zijn de dag dat de wet ingaat)

 

CD&V arro Leuven verzet zich uitdrukkelijk tegen de wet in zijn huidige vorm. Door goedkeuring van deze wet wordt de huidige nadelige toestand voor onze regio voor minstens drie jaar wettelijk verankerd. CD&V vraagt dat de wet wordt aangepast

 

1) Onmiddellijke terugkeer naar de toestand van voor het concentratieplan uit 1999 tot er een nieuw vliegrouteplan wordt vastgesteld.

2) Vaststellen van methodes om met een definitief vliegrouteplan te komen vanaf 2008 volgens de principes van het historisch preferentieel banengebruik en dit op basis van geluidsimpactstudies van alle met de vliegactiviteit verbonden lawaaihinder.

 

 

 

Carl Devlies federaal volksvertegenwoordiger (0486 – 14 04 03)

Marianne Thijs

Chris Taes

NN.