15:14:24

Newsflash

Newsflashes
steenokkerzeel-kasteel-van-ham_1 steenokkerzeel_kappel zaventemaerial_photo zaventem_landing controletoren belgocontrol zaventem zaventem_luchthaven1
België Logistiek' ultiem toekomstproject PDF Afdrukken E-mailadres
Artikels met visie
Geschreven door WebMaster   
maandag 20 februari 2006 20:25

Met enige creativiteit valt een concept als 'België Logistiek' op vele terreinen van onze samenleving toe te passen als een motiverend en richtinggevend project, stelt KOEN VAN DEN BROECK.

Yves Leterme, Vlaams minister-president, zoekt een visionair project voor Vlaanderen. En premier Guy Verhofstadt een voor België. Oké, hij heeft zijn tien werven. Maar bouwen in het wilde weg, dat leidt tot chaos en vroeg of laat tot zonevreemde gebouwen. Verhofstadt wil bijvoorbeeld 200.000 jobs creëren. Een mooie ambitie, maar vanuit welk kader doen we dat, en hoe vermijden we dat de jobs die we vandaag creëren, morgen alweer verdwijnen? De vraag is dus eerst en vooral, waarom, hoe en waar bouwen we.

Enige tijd geleden schrok ik op bij het nieuws dat de N16, tussen Temse en Breendonk, en waar ik vlakbij woon, tot volwaardige autosnelweg zou worden omgetoverd, met heuse op- en afritten. Kruispunten met verkeerslichten die toelaten om van de ene deelgemeente naar de andere over te steken, zouden zoveel mogelijk verdwijnen. Dat alles met als argumentatie: België als transitland moet het hebben van zijn logistiek, daar hangt onze economische toekomst van af, dus hebben we snelle wegen en korte verbindingen nodig en daar moet alles voor wijken.

Een autosnelweg door je achtertuin, voor elk weldenkend mens betekent het een nachtmerrie. Maar als we even doordenken, is 'België Logistiek' niet alleen een mooie slogan, het is een mooi toekomstconcept om ons land naar de 22ste eeuw te leiden met behoud en zelfs uitbreiding van onze welvaart.

Zowel vanuit beleids- als vanuit communicatieoogpunt is zo'n concept uitermate belangrijk. Het geeft een focus die duidelijk maakt waar de inspanningen naartoe moeten, geeft tegelijk de aanzet om een aantal problematieken op andere manieren te benaderen en maakt het mogelijk een begeesterende communicatie op te bouwen, denk maar aan het Flanders Technology-concept van destijds. Kortom, het vormt het canvas voor een masterplan richting 22ste eeuw.

'België Logistiek', wat kan dat immers allemaal betekenen? Uiteraard verplicht het ons na te denken over onze in- , door- en uitvoerinfrastructuur: hoe trekken we zoveel mogelijk goederen- en mensentrafiek naar ons toe en hoe transporteren we die zo efficiënt mogelijk? Die oefening verplicht ons te investeren in en knowhow te ontwikkelen in wegenbouw, maar ook van haven-, spoor-, waterwegen- en luchtvaartinfrastructuur. Hoe vermijden we bijvoorbeeld dat sneeuw of hevige regenval onze wegen onberijdbaar maken, of dat vrieskou ons treinverkeer plat legt? Maar, en vooral dat is belangrijk, zonder twijfel leidt het ook tot nieuwe transportconcepten, lange afstandtransportbanden bijvoorbeeld of vrachtvervoer per helikopter of, waarom niet, de 'Startrek dematerialisatie'.

Politieke discussies over snelheidsbeperkingen voor vrachtwagens of de uitbreiding van Zaventem, nachtvluchten, de inplanting van containerdokken en het opofferen van dorpen aan opslag- en overslaginfrastructuur komen plotseling in een heel ander daglicht te staan en vormen geen op zich staande problemen meer, maar deel van een groots meesterplan . 'België Logistiek' verplicht ons samen na te denken over opslag- en overslagmethoden, over voorraadbeheer, over nieuwe manieren van just-in-time leveren.

Expert in mobiliteit

Onder impuls van 'België Logistiek' wordt ons land een expert in mobiliteit. We denken dieper na over hoe we onze mobiliteit uitbouwen, hoe we files vermijden, hoe we alle mogelijke transportmiddelen een optimale plaats geven, rekening houdend met milieu, mensen, maximale werkgelegenheid enzovoort.

Onder de slogan 'Iedereen mobiel' wordt zich verplaatsen zelfs voor mensen met een handicap, voor blinden en hoogbejaarden, de meest gewone zaak, met originele oplossingen waar de hele wereld komt naar kijken. We gaan doorgedreven vragen stellen. Waarom hebben we bijvoorbeeld geen fietspaden langs de autosnelweg? Waarom is het ongewoon met de fiets op de trein te stappen? Waarom rijden we niet met gocarts in de stad? Waarom zijn fietspaden niet overdekt? Hoe verzoenen we mobiliteit, milieukwaliteit en zuinig energiebeleid? Hoe verzoenen we een mobiel land met rust? Hoe zorgen we ervoor dat een vrachtwagenchauffeur 's ochtends fris in zijn wagen kruipt? Hoe zorgen we voor hoffelijk verkeer dat vlot verloopt? Hoe maken we een vrachtwagen met twee chauffeurs rendabel?

'België logistiek' geeft aanleiding tot nieuwe research, ontwikkeling van nieuwe technologie. De informatiesnelweg en de digitale communicatietechnologie worden door Belgische onderzoekers onder handen genomen en verbeterd. Ons onderwijssysteem krijgt nieuwe impulsen en brengt 'logistiek bewuste' mensen voort.

De invloed van 'België Logistiek' laat zich ook op sociaal en sociologisch vlak gelden. Het concept houdt in dat België per definitie een kruispunt van mensen en culturen moet zijn. Meer en 'vreemdere' mensen zijn voor kortere of langere tijd bij ons aanwezig. Hoe onthalen we die? Welke infrastructuur hebben we voor hen ter beschikking? Hotels, slaapgelegenheid langs autosnelwegen? Moeten truckers in hun trucks overnachten? Kunnen wegparkings bewaakt worden? Hoe spelen we in op voedingsgewoonten, op woonculturen, op communicatiemogelijkheden? Talen zullen plotseling nog belangrijker worden in ons onderwijs.

'België Logistiek' geeft zelfs een impuls aan ons cultuurleven. Het recente initiatief van vijf musea en een kunstgalerie in West- en Oost-Vlaanderen tonen de weg. Een folder geeft per afrit langs de E17 aan welk museum of galerie zich in de buurt bevindt.

Sport

Op dezelfde manier leidt 'België Logistiek' tot logische beleidsbeslissingen in bijvoorbeeld de sportsector. Het ligt voor de hand dat onze beleidsverantwoordelijken de schaarse middelen dan in eerste instantie investeren in 'mobiliteitssporten', waarin we sowieso in een aantal gevallen al erg goed zijn: wielrennen, hard- en langlopen, rally- en Formule 1.

Meteen geeft 'België Logistiek' ook de gelegenheid om ons land opnieuw en sterker als centrum van Europa, ja zelfs als centrum van de wereld te positioneren. Onder impuls van 'België Logistiek' bouwen we een wereldwijde reputatie op van een land dat in staat is producten, diensten en mensen op de meest efficiënte manier naar eender welke plaats in de wereld te krijgen, rekening houdend met milieu- en sociale omstandigheden, en slagen er daardoor in tewerkstelling te scheppen en vooruitgang te creëren.

Beste Yves, best Guy, waar wachten jullie nog op?

De auteur is zaakvoerder van het Communicatiebureau Ethicom

01:00 - 20/02/2006
Copyright © De TIJD

Laatst aangepast op donderdag 01 mei 2008 20:34