21:21:13

Newsflash

Newsflashes
steenokkerzeel-kasteel-van-ham_1 zaventem_luchthaven1 zaventem_landing steenokkerzeel_kappel zaventemaerial_photo controletoren belgocontrol zaventem
Zaventem saga (2) (Eric Van Rompuy) PDF Afdrukken E-mailadres
Politieke reacties
Geschreven door WebMaster   
donderdag 23 maart 2006 19:12
Wie dezer dagen de actoren in de Zaventem saga bezig ziet, kan zelf vaststellen dat de sfeer onder de betrokken partijen zodanig is verziekt dat onderhandelingen (zeker in deze pre-electorale periode) niet zullen leiden tot een duurzame oplossing.
De ministers Anciaux en Landuyt hebben na de desastreuze periode Durant de kans gemist om terug te keren naar de vliegschema’s van vóór 1999.  Hun zgn. spreidingsplannen kregen geen maatschappelijk draagvlak en dreven de (wanhopige) burgers en actiegroepen naar de rechtbanken.
Gisteren pleitte ik in het Vlaams Parlement voor een rustpauze van 2 jaar (zie Dagboek Zaventem und kein Ende).  Minister Landuyt nam deze stelling in Terzake over.  Hiermee ben ik evenwel nog geen voorstander om de huidige vliegschema’s te betonneren in een wet.  De zgn. vliegwet Landuyt om procedures voor rechtbanken te voorkomen zal immers opnieuw aanleiding geven tot een juridisch steekspel en maatschappelijke contestatie omdat iedereen zal vrezen dat het huidig spreidingsplan dan ook onherroepelijk het definitieve wordt.
Picqué wil van zijn kant ook een rustpauze maar op basis van de schema’s van 1999.  Ik zou dit ook graag willen maar dat veronderstelt wel een hernegotiatie van alle vluchtschema’s.  Tevens blijft Brussel zich verzetten tegen een terugkeer naar de route Chabert waarbij vóór 1999 tijdens het weekend overdag de vliegtuigen konden opstijgen boven Brussel-centrum. 
Wie absoluut zijn mond moet houden over het dossier Zaventem is Bert Anciaux.  Hij heeft het dossier totaal verknoeid en mist geen kans om oplossingen onmogelijk te maken.
Gisteren slaagde hij er zelfs in om namens de Vlaamse Regering verklaringen over Zaventem af te leggen op de VRT-radio terwijl de bevoegde minister van Leefmilieu Kris Peeters antwoordde op vragen hierover in het Vlaams Parlement.  Anciaux is alleen met zichzelf bezig en zoekt electoraal gewin door op te komen voor het deel van Brussel (Neder Over Heembeek) waar hij woonachtig is.  Bert Brusselt in oktober en hiervoor moet alles wijken.  Zijn optreden maakt een gedragen Vlaams standpunt onmogelijk en verlamt de Vlaamse Regering.  Hij wil de lawaaihinder verschuiven van de Noordrand naar de Oostrand.  Gisteren verklaarde hij zelfs dat Landuyt maar beslissingen moet doordrukken tegen de Gewesten in alsof men duurzame oplossingen kan vinden zonder draagvlak in Vlaanderen en Brussel. 
Als het gaat om Kate Ryan kan men er nog om lachen.  Nu het evenwel gaat over de levenskwaliteit van tienduizenden die sinds zijn zgn. spreidingsplan (2003) wakker liggen van de geluidshinder en onder het weekend niet meer kunnen buitenkomen, maakt de spot om Bertje plaats voor ergernis en woede.  Zijn omgeving zegt dat Bert het de laatste weken weer “moeilijk” heeft en vraagt begrip.  Als lid van een parlementaire meerderheid heb ik het met Anciaux ook “moeilijk”.  Meer dan dat : ik ben zijn soloslim meer dan beu en met mij de hele Vlaamse Rand.  “Un homme averti, en vaut deux.”