15:15:05

Newsflash

Newsflashes
controletoren belgocontrol zaventem zaventemaerial_photo steenokkerzeel-kasteel-van-ham_1 steenokkerzeel_kappel zaventem_luchthaven1 zaventem_landing
Déja-vu (Tijd) PDF Afdrukken E-mailadres
Artikels met visie
Geschreven door WebMaster   
dinsdag 28 maart 2006 19:08
Het betaamt misschien niet te citeren uit eigen werk, maar uitzonderlijke omstandigheden vergen nu eenmaal uitzonderlijke maatregelen. Laat ons daarom eens terugkeren naar 'Dit was 2005'. Een van de artikels in het jaaroverzicht van De Tijd begon als volgt: 'Wie zich nog het jaaroverzicht 2004 herinnert, zal een zwaar déjà-vugevoel hebben: alweer was er het voorbije jaar herrie over Zaventem. Alweer werd vruchteloos gezocht naar een billijke verdeling van het vliegtuiglawaai rond de nationale luchthaven. Alweer werd met deadlines gegoocheld en werden verwijten over en weer gestuurd. En alweer ziet het ernaar uit dat Zaventem ook over twaalf maanden voer wordt voor een terugblik.'

Hoe groot kan een déja-vu-gevoel zijn? Groot genoeg om bij de Brusselse, Vlaamse en federale politici de moed in de schoenen te doen zinken, bleek deze week. De Brusselse minister-president, de PS'er Charles Picqué (Sint-Gillis), vindt bijvoorbeeld dat het status-quo geen optie meer is. Maar wat dan wel? Ministers uit de Vlaamse, de federale en de Brusselse regering rond een tafel zetten, is nog niet echt succesvol gebleken, merkte hij schamper op. Hij stelde dan maar voor om terug te keren naar het spreidingsplan van voor 1999. Niet omdat het een intrinsiek goed plan is, maar omdat de toenmalige Ecolo-minister Isabelle Durant (Schaarbeek) toen nog niet de doos van Pandora had geopend door aan het spreidingsplan te rommelen. Tot op dat moment was er wél nog een draagvlak voor de geluidsoverlast rond de luchthaven. Het is blijkbaar ook heimwee naar die periode die Picqué doet dromen van het symbolische jaar 1999.
Kaart
Maar helaas is ook dat voorstel niet nieuw. Picqué wilde ook de vorige jaren al enkele keren terug naar 1999. Ironisch genoeg gaf de Brusselse minister-president zelfs spontaan toe waarom zijn voorstel niet zaligmakend is. 'Ik zei aan een burgemeester uit de Brusselse periferie dat we zouden terugkeren naar 1999', vertelde hij op de persconferentie. 'De burgemeester vroeg: 'welk 1999'? Inderdaad een goede vraag. Welk 1999? 'Ach, het antwoord daarop is veel te technisch', zei Picqué. 'Daarvoor zou ik een kaart nodig hebben.'

Mogen we nog eens teruggrijpen naar 'Dit was 2005'? Het artikel eindigt als volgt: 'Landuyt gaf begin december toe dat hij geen snelle landing van het Zaventemoverleg verwachtte. De onderhandelaars zouden het later nog eens proberen. In 2006? Moeilijk, want dat is een verkiezingsjaar. 2007? Idem. Laten we zeggen in 2008, misschien.'

Een analyse die deze week werd gedeeld door CD&V'er Eric Van Rompuy (Sterrebeek). 'We verkeren in een pre-electorale sfeer', zei hij woensdag tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. 'Ik woon in een gebied met geluidsoverlast. Ik denk persoonlijk dat de hele regio een soort pact zou moeten sluiten om gedurende twee jaar de huidige situatie te bevriezen. Uit dat electorale opbod kan alleen maar een draak van een plan ontstaan'. 'Wijze woorden', riep VLD-parlementslid Francis Vermeiren (Zaventem) Van Rompuy toe.

Niet iedereen vond dat. 'De verkiezingen naderen', antwoordde Spirit-volksvertegenwoordiger Jos Bex (Veltem-Beisem). Hij noemde het te laat om een 'pax Zaventem' af te sluiten. Hij merkte ook op dat de regio Leuven in het huidige plan 39 procent van de lasten draagt.
Rechters
Alsof het allemaal al niet moeilijk genoeg is, hebben de rechters van het Brusselse hof van beroep het nog wat complexer gemaakt door zichzelf compleet ongeloofwaardig te maken. De Franstalige kamer velde vorig jaar een arrest waardoor vliegtuigen in normale weersomstandigheden niet kunnen landen over de oostrand, waar vooral veel Franstalige bourgeoisie woont. Nederlandstalige rechters van hetzelfde hof van beroep - wat verder op de gang dus - beslisten deze week dat de vluchten moeten worden gespreid.

Nog problematischer is het juridisch statuut van de strenge Brusselse geluidsnormen. De Franstalige rechters van het hof van beroep bevestigden ze vorig jaar. De Nederlandstalige rechters van hetzelfde hof noemen ze ongrondwettelijk.

Maar alleen de Raad van State heeft de macht om de Brusselse geluidsnormen te schorsen of te vernietigen.

De Franstalige auditeur bij de Raad van State noemde een verzoek om dat te doen vorig jaar onontvankelijk. De Nederlandstalige auditeur adviseert de rechters korte metten te maken met de normen. Het is nu aan de rechters uit de tweetalige kamer van de Raad van State om het Salomonsoordeel te vellen.

Want de politici kunnen het niet. Een geërgerde Picqué zei woensdag dat hij zich niets aantrekt van het jongste - Nederlandstalige - arrest van het hof van beroep. Bovendien hebben de Brusselse geluidsnormen niets te maken met het spreidingsplan, zei een geagiteerde Ecolo-minister Evelyne Huytebroeck (Vorst).
Grenzen
'Ik wens mij uitdrukkelijk te distantiëren van zij die onze juridische instellingen belachelijk wensen te maken door ze flagrant te negeren', reageerde de federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (sp.a), donderdag in de kamercommissie voor Infrastructuur. 'Het is al te gemakkelijk om alleen arresten te aanvaarden waarin uw visie wordt verwoord.' Hij zei ook dat de Brusselaars met hun geluids-normen het spreidingsplan compleet blokkeren. En hij voegde eraan toe: 'Een bericht aan iedereen is dat er grenzen zijn aan mijn pispaalgehalte.'

Picqué eindigde zijn persconferentie woensdag met de woorden: 'Au suivant. Tot de volgende keer.' Zelfs bij het déjà-vugevoel denkt iedereen nu al: 'Been there, done that.'
Laatst aangepast op woensdag 30 april 2008 22:53