04:45:12

Newsflash

Newsflashes
controletoren belgocontrol zaventem zaventem_landing zaventem_luchthaven1 steenokkerzeel_kappel zaventemaerial_photo steenokkerzeel-kasteel-van-ham_1
Persmedeling 25/05/2005 PDF Afdrukken E-mailadres
Persberichten Zone-S
Geschreven door WebMaster   
woensdag 25 mei 2005 19:59

Persmedeling,

Geachte,

Vandaag onderschrijven de burgemeesters, schepenen van Leefmilieu en de vertegenwoordigers van de actiegroepen Decibel 25L en Zone-S een gemeenschappelijk standpunt inzake de problematiek van de luchthavenhinder.

- Gemeenschappelijk standpunt van de gemeenten Steenokkerzeel en Kortenberg (zie bijlage), de actiecomités Decibel 25L en Zone-S

Het huidige spreidingsplan is nadelig voor de beide gemeenten omdat ondermeer het grondlawaai niet in rekening wordt gebracht om de geluidshinder te berekenen.

Omdat billijk spreiden van de hinder tot op heden niet gerealiseerd kan worden (zie grondlawaai) door gespreid baangebruik, pleiten beide gemeenten voor de terugkeer naar de situatie van voor 1999 met een logisch en historisch gegroeid en aanvaard baangebruik met spreiding in de lucht.

De exploitatie van de luchthaven dient ruimtelijk beperkt te blijven zoals deze is vastgelegd in de gewestplannen en ruimtelijke structuurplannen.

De totale geluidsdruk op de inwoners van beide gemeenten dient omlaag gebracht te worden.

Een structurele oplossing voor de vergoeding van de schade tengevolge van vliegtuigen die een afwijkende aanvlieg - en opstijgroute/hoogte gebruiken, dient te worden uitgewerkt waarbij correcte vliegroutes afgedwongen kunnen worden door een efficiënt boetesysteem. BIAC dient hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen en haar aansprakelijkheid erkennen.

Dit standpunt werd reeds goedgekeurd in de commissie ad hoc door de 6 politieke fracties en wordt als motie voorgelegd op de gemeenteraad van beide gemeenten.

- Bovendien werd besloten dat beide gemeenten juridische stappen zullen ondernemen om de rechten van haar inwoners te vrijwaren in het kortgeding dat de Noordrand heeft aangespannen tegen de overheid inzake de verschillende wijzigingen aan het spreidingsplan.

Daarom werd aan de juridische raadsmannen van beide gemeenten opdracht gegeven “tussen te komen” in dit geding (gepland op 31 mei 2005) om te vermijden dat bij een uitspraak van de rechter de lasten nog maar eens zouden verschoven worden naar Kortenberg en Steenokkerzeel.

Deze beide gemeenten dragen nu reeds de meeste last. Een verhoging van de luchthavenhinder is niet aanvaardbaar.

- Tenslotte zal door de beide gemeenten juridische ondersteuning verleend worden aan burgers die schade lijden tengevolge van vliegtuigen die een verkeerde aanvliegroute/hoogte volgen. Hiervoor zullen de gemeenten middelen en juridische ondersteuning aanbieden aan burgers die aantoonbare schade kunnen voorleggen. Er zal dan een geding kunnen aangespannen worden teneinde een “principebeslissing” te bekomen waarbij we erop rekenen dat de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van BIAC/Belgocontrol kan worden vastgelegd.

 

Voor de Gemeente Kortenberg

Johan Vleeracker

Schepen Leefmilieu

0474/44.58.59

 

Voor de gemeente Steenokkerzeel

Alex Trostmann

Schepen Leefmilieu

0478/76.32.64

 

Voor Decibel 25L

Etienne Cloetens

02/759.95.31

 

Voor Zone-S

Michael Peeters

0495/55.71.95


Laatst aangepast op woensdag 25 mei 2005 20:05