21:20:55

Newsflash

Newsflashes
zaventemaerial_photo controletoren belgocontrol zaventem zaventem_luchthaven1 zaventem_landing steenokkerzeel-kasteel-van-ham_1 steenokkerzeel_kappel
LUCHTHAVEN ZAVENTEM: VLAANDEREN DRAAGT DE ZWAARSTE LAST... (CD&V) PDF Afdrukken E-mailadres
Politieke reacties
Geschreven door WebMaster   
zaterdag 04 juni 2005 14:38

In opdracht van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur werd tijdens de afgelopen maanden de hinder berekend die veroorzaakt wordt door de vliegtuigen die opstijgen en landen op Zaventem. De actuele situatie in het jaar 2004 – op basis van de effectief gevlogen routes – werd daarbij onderzocht. En wat blijkt: 78% van de ernstig gehinderden wonen in het Vlaams Gewest : dit komt overeen met ongeveer 8.400 Vlamingen. Hiertegenover staan 2.300 Brusselse ernstig gehinderden.

Federaal minister Landuyt werd reeds weken terug op de hoogte gebracht van de resultaten van deze studie. Het is duidelijk dat in een federaal spreidingsplan dat wettelijk wordt vastgelegd, gestreefd moet worden naar een billijke verdeling van de hinder tussen het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De berekeningen werden uitgevoerd door het Laboratorium voor Akoestiek en Thermische Fysica van de KU Leuven dat algemeen erkend wordt als één van de beste terzake.

De hinderbenadering die hierbij gevolgd werd, geeft een zo goed mogelijke weergave van de effectieve hinder die de inwoners van de Vlaamse Rand rond Brussel, maar ook de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondervinden. Bij de berekeningen werd rekening gehouden met de bevolkingsdichtheid. Het bekomen resultaat kan beschouwd worden als een geobjectiveerd geluidskadaster voor het jaar 2004 voor lawaai afkomstig van de vliegtuigen in de lucht.
Indien diezelfde methodiek toegepast wordt die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gehanteerd wordt, betekent dit voor Vlaanderen allicht dat meer dan een half miljoen Vlamingen in enige mate hinder kunnen ondervinden van de luchthaven Zaventem, en dit tegenover 300.000 Brusselaars.

Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur