REACTIE. 'Een stoel met drie poten' (Standaard) Afdrukken
Nieuws
Geschreven door WebMaster   
zaterdag 27 februari 2010 15:59

'Een stoel met drie poten. De vierde ontbreekt, dus blijft het wankel.' Zo omschrijft de Actie Noordrand/Daedalus het plan-Schouppe. In de federale beslissing wordt gewag gemaakt van principes om de vliegroutes aan te toetsen: veiligheid, capaciteit, leefmilieu, spreiding en eenvoud. 'De regering past die principes toe voor drie regio's - Brussel, de oostrand en de richting Leuven. Alleen voor de vierde kant, de noordrand, gebeurt dat niet. Wij blijven van maandag tot vrijdag 15procent van de opstijgingen houden die naar het zuidwesten moeten maar eerst een onnodige s-bocht over de noordrand maken. Dat is niet de kortste weg, gaat niet over het minst bevolkte gebied, kruist andere routes wat de capaciteit en de veiligheid niet ten goede komt. Zij zouden gewoon rechtdoor over de kanaalroute moeten vliegen. Het zijn niet de zwaarste vliegtuigen dus ze schenden de Brusselse geluidsnormen niet. De zware die ze wel over Brussel sturen, doen dat wel. Dat lijkt toch absurd?'

De gelijkschakeling van de windnormen voor alle banen vindt Noordrand op zich goed maar de ruimere marge noemt Noordrand onveilig en het zet de deur open naar willekeur.

Versta: een te intensief gebruik van de startbaan 25R, waarvan een deel van de opstijgingen richting noordrand gaan.

De Actie Noordrand/Daedalus is al jaren de meest hardnekkige bestrijder van luchthavenmaatregelen die zij discriminerend achten. Ook nu weer is een zaak bij het Grondwettelijk Hof niet uitgesloten.